Corpul Gardienilor Publici ILFOV
Sediu: Str. Gherghe Manu, Nr. 18, Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 021.212.75.70, Mobil: 0722.220.285
Email:
cgpilfov@home.ro
Corpul Gardienilor Publici - ILFOV functioneaza ca institutie publica, de interes judetean, cu personalitate juridica avand dreptul legal de a organiza si executa paza bunurilor, valorilor de orice fel detinute,transportul acestora si a altor prestatii de paza, precum si de a participa la apararea ordinii si linstii publice, combaterea unor incalcari de lege privind curatenia localitatilor si exercitarea comertului neautorizat in zonele si pe itinerariile stabilite in planul de executare a pazei, precum si pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite in conditiile legii. Cheltuielile de functionare si de investitii ale acestei institutii se asigura integral din veniturile extrabugetare realizate din prestarea serviciilor mai sus relatate.

Infiintarea si functionarea Corpului Gardienilor Publici - ILFOV, au la baza prevederile Legii nr.26/1993 si ale H.G. nr.518/1993, republicata in anul 1996.
 

Programul cu publicul al Corpului Gardienilor Publici - ILFOV este:

  • Audiente Sef Corp, Jurist Eugenia MANEA: Joi 14-16


Purtator de cuvant al Corpului Gardienilor Publici - ILFOV este
Domnul DUMITRESCU Alexandru - Seful Compartimentului Resurse Umane

Prima pagina
           ..:
           ..: